Vad har ni för leverantörer?: (obligatorisk)

Är utrustningen CE godkänd?: (obligatorisk)
JANEJ

Arbetar ni med injektioner?: (obligatorisk)
JANEJ

Har ni leg. Läkare, sjuksköterska, tandhygenist, tandläkare som utför injektionsbehandlingarna?: (obligatorisk)
JANEJ

Har ni ansvarig läkare kopplad till er verksamhet?: (obligatorisk)
JANEJ

Har ni tillgång till Hyalase?: (obligatorisk)
JANEJ